Degree of Bachelor of Dental Surgery (1953)

Chin Kee Siong
Chua Sui Yeow
Khoo Soo Cheng
Khor Jin Sim
Kueh Yan Nee
Lee Chin Kung
Lee Khee Wee
Mohamed Ali Bin Mafuz Ali
Ng Luck Cheng
Oon Chong Huan
Paranjothy, K
Toh Teong Ghee
Wong Hee Deong
Yim Khai Sun
Yoong Kin Poon

 

1933 1935 1936 1937 1938 1939

1940 1941 1942 1946 1947 1948 1949

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 | Year 1960 | Year 1990