Degree of Bachelor of Dental Surgery (1968)


Ang Woo Sin
Chia Chan Tong
Chia Keng Lee (Miss)
Chiam Heng San
Chiam Toon Fuan
Choy Meng Kong
Dzulkhaini Bin Haji Hussein
Fawzia Bte Abdullah (Miss)
Gong Siew Hua
Ho Kian Hwa
Ho Kuan Mee (Miss)
Lee Ngak Siang
Lee Tsu Kia (Miss)
Lenn Teh Ling
Leong Wing Kean
Lim Ah Ben (Miss)
Lin Wen Jui, Myra (Miss)
Liow Sze Yin
Ong Ying (Miss)
Pang Chan Soon, Henry
Si-Hoe Kok Soon
Tan Boon Pew
Tan Chor Chai
Tan Gang Chiang
Tan Nam Hoo
Teh Chew Yan (Miss)
Yuen Kwong Wing

 

Year 1933 |

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

| Year 1990