Degree of Bachelor of Dental Surgery (1998)


Chee Chen Sin
Chee Hoe Kit
Chong Chian Ee (Miss)
Chong Kong Meng, Benedict
Gan Chong Huey (Miss)
Goh Sze Kuay, Malcolm
How Pow Hian, Winston
Jeevan s/o Apok
Kau Chung How
Koh Holy Jr
Khor Kee Leong, Stephen
Lai Tze Fong (Miss)
Leong Se Mean (Miss)
Lim Chong Yang, Arthur
Liu Hern Wei, Jonathan
Lum Wei Yeng, Rachel (Miss)
Lye Kok Weng
Ng Cheng Huat
Ng Hsu Ching, Lynette (Miss)
Oh Chin Hong
Oh Sin Yin, Geraldine Simone (Miss)
Phan Kok Leong
Quek Eng Yew, Christopher
Sau Chong Whui
Seet Yue Min, Edmond
Sun Yin Ping (Miss)
Tan Ben Poon, Danny
Tan Chuan Sien
Tan Shally (Miss)
Tan Wah Ching (Miss)
Tan Yew Poh
Tay Yen Yee, Juliet (Miss)
Teh Yi Mui, Marina (Miss)
Wong Mun Loke

 

Year 1933 |

Year 1960 |

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018